Bahasa Indonesia | English

Peletakan batu pertama oleh Menteri Kominfo, Muhammad Nuh; dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Ho-Young.